Home > Over NRK PVT
Over NRK PVT

Doelgroep
De activiteiten van de NRK PVT Kunststofverwerkers zijn bestemd voor de kunststofverwerkers in Nederland. De aangesloten bedrijven verwerken thermoplasten door middel van spuitgieten, extruderen, thermovormen, blaasvormen en rotatiegieten.

Activiteiten
1. Kennis
Belangrijke activiteit binnen de NRK PVT Kunststofverwerkers is kennisoverdracht. Hiervoor worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd over onderwerpen die voor de kunststofverwerkers en hun werknemers van belang zijn. Hierbij wordt bij voorkeur samengewerkt met partners in het kunststofnetwerk, zoals ketenpartners, labs&hubs, universiteiten en hogescholen. Daarnaast worden hierbij ketenpartners uitgenodigd voor het leggen van nieuwe businesscontacten.

Naast kennisoverdracht zet de NRK PVT Kunststofverwerkers zich in voor kennisontwikkeling, door het initiëren, opzetten en deelnemen aan research en onderzoeksprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeksprojecten en innovatieprojecten rond themas als, de inzet van recylaat, biopolymeren, ontwikkeling biokleurstoffen, integratie van PV zonnecellen, onderzoek thermoplastische composieten …..

2. Netwerken
De NRK PVT Kunststofverwerkers biedt aangesloten bedrijven ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen. Verwerkers van kunststof bestrijken verschillende technologieën, zoals: spuitgieten, thermovormen, extrusie, blaasextrusie, rotatiegieten, zodat de clusteraanpak van de NRK PVT Kunststofverwerkers gericht netwerken mogelijk maakt. Voor de diverse technologieën worden doelgerichte activiteiten georganiseerd. Een andere insteek is de jaarlijkse bijeenkomst voor directeuren, die een goede mogelijkheid biedt tot netwerken met mededirecteuren.
 
3. Praktische ondersteuning
Door de gezamenlijke kracht realiseert NRK PVT Kunststofverwerkers zaken die bedrijven individueel niet tot stand kunnen brengen. Ledenbedrijven staan er dan ook niet alleen voor, want de NRK PVT Kunststofverwerkers biedt bedrijven praktische ondersteuning, zoals bijvoorbeeld:

•    Leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden (in meerdere talen)
•    Arbocatalogus Thermoplasten, sinds januari 2011 leidraad voor de Arbeidsinspectie (te benaderen via www.pvt.nl)
•    Helpdesk voor REACH / stoffen, arbo en milieu.

4. Belangenbehartiging
NRK PVT Kunststofverwerkers opereert als autonome vereniging binnen de NRK, koepelorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie. De NRK PVT Kunststofverwerkers houdt de vinger aan de pols en maakt zich sterk voor de thermoplastverwerkers bij industrie brede activiteiten.