Home > Nieuws > Nieuwsbericht
18-12-2023 Nederlandse rubber- en kunststofindustrie volop aan de slag met verduurzaming
Nederlandse rubber- en kunststofindustrie volop aan de slag met verduurzaming

Op vrijdag 15 december 2023 bracht Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, een werkbezoek aan de technisch kunststof spuitgieter Injection Point in Moergestel. Dit bezoek, georganiseerd door de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), heeft als doel meer aandacht te genereren voor toonaangevende bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Vanaf 2027 dienen bedrijven in deze sector te voldoen aan de nieuwe Nationale Circulaire Plastic Norm (NCPN). Bedrijven zoals Injection Point zijn vooruitstrevend en richten zich nu al volledig op duurzaamheid.

Op de foto, van links naar rechts: Edwin van Scherrenburg (VNO-NCW), Sanne Westra (VNO-NCW), Cristel Rijnen (Injection Point), Ingrid Thijssen (VNO-NCW) en Harold de Graaf (NRK)​​​​​

 

De NCPN is in 2023 door de Nederlandse regering aangekondigd als klimaatmaatregel. De norm stelt een verplichting voor een minimaal aandeel niet-fossiele polymeren/kunststoffen in producten. Deze norm gaat van start in 2027 met een verplicht aandeel van recyclaat en/of biobased materiaal van naar verwachting 15%, dat zal toenemen tot 25-30% in 2030. Het Klimaatfonds heeft tot 2030 ook financiële middelen ter beschikking gesteld om de sector te ondersteunen, namelijk 267 miljoen euro.

Cristel Rijnen, directeur-eigenaar van Injection Point, zegt: "Injection Point ervaart de norm als een belangrijk instrument in de transitie naar een CO2-neutrale wereld. De NCPN is een stok achter de deur om nu al aan de slag te gaan en vooruit te lopen op 30% in 2030. Dat is hard nodig."

"Als Injection Point zijn wij hier vanuit intrinsieke motivatie al een aantal jaar mee bezig en we merken dat omschakelen niet in iedere sector eenvoudig is. Toewerken naar een circulaire economie kost tijd en vereist innovatie en investeringen. Dit kunnen we in Nederland! Maar we moeten er wel voor zorgen dat de kartrekkers en aanjagers worden beloond en niet worden bestraft", aldus Rijnen.

Harold de Graaf, algemeen directeur van de NRK, benadrukt: "Het voldoen aan deze norm wordt een uitdaging voor bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Toch zien we al veel lidbedrijven zoals Injection Point die actief werken aan duurzaamheid. We zijn trots op deze koplopers. We zijn blij dat we deze mooie innovaties ook aan Ingrid Thijssen en VNO-NCW kunnen laten zien."

"Het is van belang dat wet- en regelgeving deze bedrijven niet belemmert in hun streven naar verdere verduurzaming", vervolgt De Graaf. "In sommige deelsectoren belemmert bestaande wet- en regelgeving verdere circulariteit. Dat is spijtig, want onze leden zetten zich volop in voor een duurzame toekomst. De NCPN kan dienen als middel om deze verduurzaming te versnellen, mits onze leden voldoende ondersteuning krijgen en er aandacht is voor knelpunten zoals een gelijk Europees speelveld."

De NRK, die de belangen behartigt van ongeveer 400 bedrijven in 16 brancheverenigingen, is nauw betrokken bij deze norm. Dankzij de inspanningen van onder andere de NRK is de oorspronkelijk voorgestelde plasticbelasting omgezet in een bijmengverplichting. De NRK werkt samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat aan de verdere uitwerking van de NCPN, met speciale aandacht voor het onderzoeken van ondersteuningstrajecten voor NRK-bedrijven.

Cristel Rijnen, directeur en eigenaar van Injection Point, overhandigde Ingrid Thijssen een pakket met producten die haar bedrijf produceert