Home > Nieuws > Nieuwsbericht
03-08-2023 Voorstel voor een nieuwe autowrakkenverordening met verplichte inzet recyclaat
Voorstel voor een nieuwe autowrakkenverordening met verplichte inzet recyclaat

Op 13 juli heeft de Europese Commissie een nieuwe verordening voor end-of-life autowrakken voorgesteld. Dit voorstel ligt in lijn met de Green Deal en het Circular Economy Action Plan. Het doel is om circulariteit in de auto-industrie te verbeteren. Het toepassingsgebied van de voorgestelde maatregelen zal geleidelijk worden uitgebreid tot nieuwe categorieën zoals motorfietsen, vrachtwagens en bussen.

Het voorstel richt zich zowel op het ontwerp en de productie van nieuwe voertuigen, als op de verwerking van afgedankte voertuigen. Eén van de relevante punten voor de rubber- en kunststofindustrie, is dat 25% van de kunststof dat wordt gebruikt voor de bouw van een nieuw voertuig, afkomstig moet zijn van recycling (waarvan een kwart ook daadwerkelijk uit (auto)wrakken moet komen).

De voorgestelde verordening
De voorgestelde verordening bevat de volgende elementen:

  • Ontwerpcirculaire: het verbeteren van de circulariteit bij het ontwerp en de productie van voertuigen zal ertoe bijdragen dat deze gemakkelijk kunnen worden ontmanteld. Autofabrikanten moeten duidelijke en gedetailleerde instructies verstrekken voor demonteurs over hoe onderdelen tijdens het gebruik en het einde van de levensduur van een voertuig moeten worden vervangen en verwijderd;
  • Gerecycleerd materiaal gebruiken: 25 procent van de kunststof die wordt gebruikt voor de bouw van een nieuw voertuig zal afkomstig moeten zijn van recycling, waarvan 25 procent moet worden gerecycleerd uit autowrakken;
  • Beter behandelen: de voorgestelde maatregelen zullen leiden tot de terugwinning van meer en kwalitatief betere grondstoffen, waaronder kritieke grondstoffen, kunststoffen, staal en aluminium.  30 procent van de kunststoffen uit autowrakken moet worden gerecycleerd. Aanvullende maatregelen zullen de markt voor hergebruik, herproductie en renovatie van onderdelen van een voertuig ondersteunen. De lidstaten worden aangemoedigd om garages en reparatiebedrijven te stimuleren om de verkoop van reserveonderdelen te ondersteunen;
  • Beter bestuur: de voorgestelde regels zullen de producentenverantwoordelijkheid versterken door nationale regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op basis van uniforme vereisten vast te stellen. Deze regelingen hebben tot doel te voorzien in passende financiering voor verplichte afvalverwerkingsactiviteiten, recyclers te stimuleren om de kwaliteit van gerecycleerde materialen uit autowrakken te verbeteren en zo de samenwerking tussen verwerkers en fabrikanten te bevorderen;
  • Meer en slimmer verzamelen: om te voorkomen dat voertuigen verdwijnen, voorziet het voorstel in een betere handhaving van de huidige regels en meer transparantie. Dit betekent meer inspecties, digitale tracering van autowrakken in de hele EU, een betere scheiding tussen oude auto's en autowrakken, meer boetes voor inbreuken en een verbod op de uitvoer van tweedehands voertuigen die niet verkeersgeschikt zijn;
  • Meer voertuigen bedekken: het toepassingsgebied van de voorgestelde maatregelen zal geleidelijk worden uitgebreid tot nieuwe categorieën zoals motorfietsen, vrachtwagens en bussen, zodat een uitgebreidere dekking wordt gewaarborgd.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Kijk dan op de website van de Europese Commissie of de website van het ministerie van Buitelandse Zaken.