Home > Nieuws > Nieuwsbericht
08-06-2023 Terugblik op geslaagde ALV’s en Directeurendiner
Terugblik op geslaagde ALV’s en Directeurendiner

Klinkende glazen, mooi gedekte tafels en prikkelende sprekers. Dat vormt elk jaar het decor voor het Directeurendiner. Dit jaar waren de leden van NRK PVT en NRK Verpakkingen te gast bij de Kloosterhoeve in Harmelen. Tijdens de twee intermezzo’s gedurende het diner was er aandacht voor circulair gedrag en het proces rond bedrijfsovernames. Voorafgaand aan het diner vonden de Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen plaats.

Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen werden de leden van NRK Verpakkingen en NRK PVT door het bestuur bijgepraat over de laatste stand van zaken binnen de vereniging. Er werd teruggeblikt op de behaalde successen van afgelopen jaar en vooruit gekeken naar de ontwikkelingen van dit en komend jaar. Beide bijeenkomsten leverden nuttige input op vanuit de zaal waarmee beide verenigingen de komende tijd mee aan de slag kunnen.

Directeurendiner
Na de Algemene Ledenvergaderingen was het tijd voor het jaarlijkse Directeurendiner. Zo’n vijftig gasten namen plaats aan de mooi gedekte ronde tafels in de dinerzaal. De voorzitters van NRK PVT en NRK Verpakkingen, Jan Willem Wieringa en Rob Verhagen, trapten de avond af met een rondje langs de velden.
 Beide voorzitters vroegen de aanwezige leden met suggesties te komen voor prioriteiten voor beide verenigingen voor dit en komend jaar. Dat leverde een lijst aan belangrijke onderwerpen op die  beide verenigingen en de Federatie NRK graag oppakken.

Jan Willem Wieringa (voorzitter NRK PVT) en Rob Verhagen (voorzitter NRK Verpakkingen) openen de avond met een korte peiling onder de aanwezige leden

Bedrijfsovernames
Na het voorgerecht was het tijd voor het eerste intermezzo. Annelies Batelaan (voormalig eigenaar van Batelaan Kunststoffen) en Rob Geurtz (Aarts
Packaging) deelden hun ervaringen met fusies, verkopen en overnames in onze sector. Bij het verkopen van een bedrijf komen vaak veel verschillende zaken kijken en is een proces dat jaren in beslag kan nemen. Hun belangrijkste tips? Zorg ervoor dat je mensen om je heen verzamelt die je van goed professioneel advies kunnen voorzien en ga na of er ook echt een klik is met de potentiële koper van je bedrijf. Is die klik er niet, dan is verkoop aan een andere partij wellicht een betere keuze op de lange termijn, ook als dit financieel misschien net iets minder aantrekkelijk is.

Jan Willem Wieringa (voorzitter NRK PVT) in gesprek met Annelies Batelaan (voormalig eigenaar van Batelaan Kunststoffen) en Rob Geurtz (Aarts Packaging​​​​​)

Circulair gedrag
Na het hoofdgerecht verzorgde Kirsten Ruitenburg van Novi Mores (een bureau gespecialiseerd in gedragsverandering) het tweede intermezzo van de avond. Ze nam de aanwezige leden mee in de wondere wereld van het circulaire (wan)gedrag en gaf tips over hoe hierop in te spelen. Belangrijkste daarbij is dat mensen veel handelingen gedurende de dag onbewust uitvoeren, bijvoorbeeld vanwege bepaalde persoonlijke of maatschappelijke gewoontes. Bij circulariteit moeten die vaste patronen vaak doorbroken worden en dat is voor veel mensen lastig. Daarom kwam Ruitenburg met een vijftal concrete tips voor de aanwezige leden om consumenten (nog meer) aan te zetten tot circulair gedrag:

1. Focus op gewenst gedrag, niet op bewustzijn
2. Maak het concreet, klein, hier, nu!
3. Maak het makkelijk en vanzelfsprekend
4. Gebruik verandermomenten en gedragsprincipes
5. Afvalscheidingsgedrag = makkelijk + goed gevoel + sociale norm

Kirsten Ruitenburg van Novi Mores neemt de aanwezige leden mee in de wondere wereld van het circulaire (wan)gedrag

Na het tweede intermezzo werd aan veel tafels nog vurig nagepraat over de zojuist gegeven tips. Jan Willem Wieringa en Rob Verhagen sloten namens beide verenigingen de avond gezamenlijk af.