Home > Nieuws > Nieuwsbericht
19-01-2023 Ministers in gesprek met duurzame ondernemers
Ministers in gesprek met duurzame ondernemers

Op 18 januari lanceerde MVO Nederland de Nieuwe Economie Index (NEx), hun jaarlijkse onderzoek naar in hoeverre de Nederlandse economie duurzaam is. Samen met onderzoeksbureau SEO onderzocht MVO dit op onze 7 thema’s, die samen de NEx vormen: Nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Dit rapport overhandigde MVO op 18 januari aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat.

 Tweede van rechts: Emmelien Regeling tijdens aanbieden van Nieuwe Economie Index
(Foto: MVO Nederland)

Naast de overhandiging van het onderzoeksrapport gingen de ministers Jetten en Adriaansens in gesprek met verschillende duurzame ondernemers. NRK-lid en bestuurslid bij NRK PVT Emmelien Regeling van RPP Kunststoffen schoof ook aan.

Vergunningverlening
Samen met een aantal andere ondernemers voerde Regeling een open, eerlijk en dynamisch gesprek met de bewindspersonen. Over thema’s als vergunningen en wet- en regelgeving, die soms snellere verduurzaming in de weg staan. Verder kwamen de zorgen over energielasten aan bod en was er aandacht voor circulair ondernemen, transparante ketens en eerlijke prijzen.

Het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving verloopt vaak traag en moeizaam. Het is daarom noodzakelijk dat de overheid meehelpt aan versnelling van deze processen. De NRK werkt als brancheorganisatie ook hard mee aan deze accelaratie op weg naar de circulaire economie door onder andere actief betrokken te zijn in de Transitieagenda Kunststoffen.

Europees speelveld
Bovendien is ondersteuning vanuit de overheid nodig om zo oplossingen integraal en samen met de relevante ketenpartijen in concrete productketens te vinden en op te pakken. De NRK vindt dat de  overheid onder meer moet zorgen voor stimulering van aanbod van recyclaat, regie moet nemen op redesign en moet inzetten op een Europese markt van recyclaat en producten van recyclaat. Om zo te zorgen voor een gelijk Europees speelveld voor duurzame Nederlandse maakbedrijven binnen de rubber- en kunststofindustrie.