Home > Nieuws > Nieuwsbericht
16-12-2022 Producenten van verpakkingen zetten in op materiaalbesparing
Producenten van verpakkingen zetten in op materiaalbesparing

Donderdag 15 december zond NPO2 een aflevering uit van het onderzoeksprogramma Zembla. In de uitzending kwam onder meer Rob Verhagen, voorzitter van NRK Verpakkingen, aan het woord. Verhagen liet zien dat de Nederlandse rubber- en kunststofsector vol op aan de slag is met duurzaamheid en innovatie. Uitgangspunt van de NRK: meer met minder zonder kwaliteitsverlies.

Rob Verhagen leidt de cameraploeg van Zembla rond in de fabriek van Plasthill BV

De NRK en haar leden zetten dan ook in op het verder uitbreiden van toepassingen met beter recycleerbare soorten kunststof. De NRK is onder meer actief deelnemer in het Transitieteam Kunststoffen. Dit samenwerkingsverband stelde op verzoek van de overheid doelen op om toe te werken naar het verder circulair maken van de kunststofketen. Recent zijn in de vorm van een adviesroute concrete actielijnen uitgewerkt en aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Een van de speerpunten in deze adviesroute is reductie van verpakkingsmateriaal en reductie van verpakkingen zonder functie voor het verpakte product. Verpakkingen voorkomen verspilling en bederf. Etenswaren blijven langer houdbaar door de verpakking en de verpakking beschermt producten tegen beschadiging tijdens transport en opslag.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de toepassing van kunststof verpakkingen in de meeste gevallen leidt tot milieuwinst door de bescherming van het verpakte product. Kunststof verpakkingen hebben in vrijwel alle gevallen een lagere integrale CO2 voetafdruk dan alternatieve materialen.

Van bak naar zak
Een voorbeeld daarvan is de overstap van het verpakken van gehakt in een zak in plaats van een bak. Verhagen: "Dit is een mooi voorbeeld van wat er op dit moment eigenlijk in de supermarkt gaande is. Gehakt zat altijd in een bakje, daar zit een zakje of een folie omheen. En tegenwoordig zien we eigenlijk dat die gehakt veel meer in een zakje zit. Dat scheelt 70 procent gewicht." Dit blijkt uit gegevens afkomstig uit de retail en dit draagt onder meer bij aan energiebesparing bij het transport.

Daarnaast stipt Verhagen in de uitzending aan dat door middel van nieuwe technieken de rubber- en kunststofmaakindustrie ook steeds meer kan met minder materiaal. Zo is het met behulp van nieuwe technieken en innovatie mogelijk om onder meer folies voor verpakkingen te maken met de helft minder materiaal. Halvering van materiaalgebruik zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

De NRK vindt het voorkomen van plastic zwerfafval van groot belang. Met Operation Clean Sweep (OCS) draagt de sector bij aan het voorkomen van zwerfafval. Kunststof is immers een waardevol materiaal voor onze maatschappij en ecosysteem en hoort niet in het milieu.

Keten betrekken
Aan de voorkant inzetten op beter recyclebare verpakkingen en de inzet van minder materiaal is van belang voor een duurzame en circulaire economie. Essentieel daarbij is dat de gehele keten samenwerkt. Samen met grondstofleveranciers, converters, klanten, afvalverwerkers en recyclers werken we aan duurzaamheid en minder materiaalgebruik. Meer doen met minder. De NRK en haar leden doen dit met focus op Reduce, Redesign, Reuse, Renew en Recycle.

De uitzending van Zembla is terug te kijken via www.npostart.nl.