Home > Nieuws > Nieuwsbericht
15-12-2022 Gratis product redesign samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam
Gratis product redesign samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam

Wilt u een redesign en/of opschalen naar serieproductie, maar ontbreekt tijd of kennis? Er staan 30 HvA-studenten voor u klaar van de opleiding Engineering. In 20 weken ontwikkelen ze een geïntegreerd ontwerp, inclusief detail engineering. De NRK moedigt haar leden aan om deel te nemen aan dit project.

Na 16 succesvolle projecten is het ook dit jaar weer mogelijk voor bedrijven om in te schrijven. De studenten onderzoeken welke productietechniek het beste past bij uw product en kijken naar optimalisatie in functionaliteit, kosten, circulariteit en produceerbaarheid, met speciale aandacht voor modulariteit.

Gecoacht door een professioneel team van productontwikkelaars, producenten en docenten. Wilt u uw product opschalen voor grotere afzet aantallen en een andere productietechniek? Of wilt u de haalbaarheid van een nieuw productidee laten uitzoeken. Mogelijke projecten zijn bijvoorbeeld een behuizing voor een meetinstrument of een multifunctioneel opvouwbaar frame met kunststof delen. Het kost u 1 manweek investering en het levert 4 manjaar aan inspanning op. De studenten volgen de afstudeerrichting Industrial Design Engineering.

Aanmelden kan tot 15 januari 2023, o.v.v. “ilio” via M.L.Barends@hva.nl. Het project loopt van februari-juni 2023.