Home > Nieuws > Nieuwsbericht
09-11-2022 NOS: Lagere drempel voor compensatie bedrijven met hoge energierekening
NOS: Lagere drempel voor compensatie bedrijven met hoge energierekening

Het kabinet heeft de drempel verlaagd voor kleine en middelgrote bedrijven om in aanmerking te komen voor een financiële compensatie voor hun hoge energierekening, dat meldt de NOS. Deze zogenoemde mkb-bedrijven krijgen een tegemoetkoming als ze ten minste 7 procent van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Het was aanvankelijk de bedoeling om een drempel van 12,5 procent in te voeren. De NRK is positief over het versoepelen van de normen om in aanmerking te komen voor de TEK-regeling. De brancheorganisatie ziet het als een mooie eerste stap richting een betere regeling voor het energie-intensieve bedrijfsleven, zoals de rubber- en kunststofindustrie.

In oktober presenteerde het kabinet het plan om onder meer bakkers, sauna's en andere energie-intensieve bedrijven, zoals veel bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie, te helpen in de energiecrisis. Minister Adriaansens zei erbij dat er nadrukkelijk was gekozen voor een "gerichte" compensatie voor bedrijven die in principe gezond zijn, maar vanwege hun productie - bijvoorbeeld brood of kasplanten - veel energie gebruiken.

Ontoereikend
Op de drempel van 12,5 procent kwam al snel kritiek. MKB-Nederland zei toen dat de regeling daarmee zijn doel voorbijschiet en dat er bijna geen bedrijven voor steun in aanmerking kwamen. De NRK uitte ook eerder al felle kritiek op de huidige TEK-regeling.

Het kabinet komt nu aan deze wens tegemoet, blijkt uit een brief van Adriaansens aan de Tweede Kamer. Er is volgens haar vooraf niet goed nagedacht over die drempel. "We hebben het snel proberen te herstellen en hoop dat bedrijven snel kijken of ze de hulp nu wel krijgen. Dat geeft perspectief."

MKB-Nederland is blij dat de drempel wordt verlaagd, nu komen tienduizenden ondernemers meer in aanmerking. Maar deze aanpassing is volgens de belangenclub niet genoeg. Het bedrag van 160.000 euro bijvoorbeeld dat aan ondernemers kan worden gegeven, is voor velen "slechts een druppel op de gloeiende plaat."

Voorjaar 2023
Het zal overigens nog wel even duren voor de regeling is ingevoerd. De Europese Commissie moet nog bekijken of de hulp niet onder ongeoorloofde staatssteun valt en dat kan wel duren tot het voorjaar van 2023.

In de tussentijd zullen mkb-bedrijven in acute problemen geholpen worden door een soepelere opstelling van de Belastingdienst. Ook banken zullen flexibeler omgaan met het verstrekken van voorschotten.

NRK
De NRK ziet de versoepeling van de norm om in aanmerking te komen voor de huidige regeling als goede eerste stap. Eerder bleek al dat zo'n 90 procent van de ondenemers niet in aanmerking zou komen voor steun als de voorwaarden van de TEK-regeling niet zouden worden aangepast. Daarnaast is de NRK net als MKB-Nederland kritisch over de maximale hoogte van de vergoeding. De Europese Commissie staat op dit moment steun tot 4 miljoen euro toe. De €160.000 die het kabinet nu als maximale vergoeding heeft toegezegd is daarom voor veel bedrijven een druppel op een gloeiende plaat. 

Bronnen: NOS