Home > Nieuws > Nieuwsbericht
01-11-2022 Gezocht: hulp van recyclers en fabrikanten bij opzetten website vraaggestuurde standaarden
Gezocht: hulp van recyclers en fabrikanten bij opzetten website vraaggestuurde standaarden

Binnen het programma Materials Platform Kunststof Recyclaat werkt Polymer Science Park (PSP) in Zwolle aan een nieuwe manier om vraag en aanbod van recyclaat beter bij elkaar te brengen. Ze willen dat doen door een website te maken waarop aanbieders van en vragers naar recyclaat elkaar makkelijk kunnen vinden. Zowel voor de website als het opstellen van vraaggestuurde standaarden is de inbreng van zowel recyclers als van fabrikanten nodig.

Vraaggestuurde standaarden
Doel van vraaggestuurde standaarden is om het gat te dichten tussen vraag en aanbod van recyclaat door (standaard)specificaties te ontwikkelen voor de marktsegmenten verpakkingen, bouw/infra, consumentenproducten, E&E en automotive. Het resultaat is een openbare standaard voor de globale kwaliteit van recyclaat voor families van producten (PMC) die tot stand is gekomen op basis van de vraag van afnemers.

Het opstellen van vraaggestuurde standaarden gebeurt in een ‘all parties concerned’ consensus aanpak. Er komt dan een werkgroep met geïnteresseerde recyclingbedrijven en fabrikanten en andere belanghebbenden van de soort producten waarvoor het recyclaat geschikt is. Met de recyclers ontwikkelde concept standaarden zullen we bespreken met de partijen in de Circular Plastics Alliance (CPA).

De standaard NTA 8094 over rPP: bodemplaten en sluitingen van flessen, is bijgevoegd om te laten zien hoe zo’n vraaggestuurde standaard eruit kan zien.

Financiering is geregeld
De kosten van de uren van de NRK en PSP voor het werk in het Materials Platform zijn binnen het project gedekt. Dat geldt ook voor de website en database. Voor de recyclingbedrijven en de fabrikanten zijn de kosten beperkt tot de eigen uren. Er zijn dus geen externe kosten. Een uitgebreide toelichting is te vinden in bijgaande notitie Project helpdesk en website vraaggestuurde standaarden.

Na uw aanmelding komt er een sessie met de deelnemers om het project toe te lichten, de kansrijke vraaggestuurde standaarden te kiezen en uw wensen te inventariseren voor de door PSP op te zetten helpdesk en website om de inzet van recyclaat snel te vergroten.

Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Erik de Ruijter deruijter@nrk.nl.
Graag aanmelden 15 november 2022

Nog verdere informatie kunt u hier vinden