Home > Nieuws > Nieuwsbericht
21-10-2022 Gezocht: Directeur Groeifonds Circular Plastics NL
Gezocht: Directeur Groeifonds Circular Plastics NL

Bijdragen aan de circulaire wereld van morgen. Ziet u het voor zich? Dat kan als directeur van Circular Plastics NL, een programma van het Nationaal Groeifonds waarin industrie en de onderzoekswereld samenwerken om de waardeketen van kunststofproducten technologisch te innoveren en circulair te maken.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, ieder gericht op een deel van de keten. Deze onderdelen bestaan uit Systeemintegratie, Ontwerp van circulaire plastics, Karakteriseren, sorteren en wassen, Recycling, en Brightlands Circular Space. Het programma als geheel is gericht op het bereiken van grote doorbraken in de waardeketen van kunststofproducten door alle technologieën en kennis die Nederland op dit gebied herbergt, effectief te bundelen.

Wat gaat u doen?
U bent eindverantwoordelijk voor het op- en uitbouwen van het programma Circular Plastics NL dat gericht is op circulariteit, CO2 reductie en economische groei. U bent verantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van roadmap(s) met bijbehorend valorisatieplan en marktbewerkingsplan voor ieder van de programmaonderdelen en het programma als geheel. Hierin worden de jaarlijks te behalen doelen vastgelegd. U zorgt ervoor dat deze roadmaps voortdurend worden geactualiseerd. U stuurt daarbij de verschillende programmaleiders aan plus een klein ondersteunend bureau.

Op regelmatige basis rapporteert u de voortgang aan het bestuur. U draagt zorg voor een heldere positionering van Circular Plastics NL in het veld en bent verantwoordelijk voor de communicatie en het organiseren van evenementen.

Als directeur van het programma bent u verantwoordelijk voor operationele verbinding met zowel het ministerie van EZK, RVO en NWO voor het uitzetten en monitoren calls, en met het (voor het thema circulariteit beleidsverantwoordelijke) ministerie van I&W, om zodoende aansluiting bij het beleid, wetgeving, en Europese ontwikkelingen te borgen.

Wat wordt er van u gevraagd?
In deze veelzijdige en dynamische rol komen marktervaring, inhoudelijke expertise, en managementvaardigheden samen. Het bestuur van Circular Plastics NL ziet brede kennis van en ervaring in de kunststofindustrie als een must. Essentieel is ook een inspirerende visie op hoe technologische vernieuwingen een weg kunnen vinden in de waardeketen van kunststofproducten. De ideale kandidaat heeft een mix van relevante ervaring en persoonlijke competenties.

Lees hier de volledige vacature