Home > Nieuws > Nieuwsbericht
07-10-2022 Bestuur stichting Circular Plastics NL benoemd
Bestuur stichting Circular Plastics NL benoemd

Door middel van Circular Plastics NL, onderdeel van het Groeifonds, spannen overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streeft het consortium ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan. In de afgelopen weken is de stichting ‘Circular Plastics NL’ opgericht en is het bestuur benoemd. Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden: Prof. G.J. Bert van der Zwaan, Dr. Esther van den Beuken en Dr.ir. Just Jansz. De bestuursleden stellen zich graag aan u voor.

v.l.n.r. Prof. Dr. Bert van der Zwaan, Dr. Esther van den Beuken, Dr. ir. Just Jansz en Dr. Maurits Boeije

Prof. Dr. Bert van der Zwaan is actief in tal van wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties, nadat hij in 2018 zijn carrière beëindigde als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht. Hij heeft brede ervaring in het besturen van grote organisaties en het ontwikkelen van strategische initiatieven op het snijvlak van wetenschap en maatschappij. Naast wetenschappelijke centra en grote instellingen, heeft hij ook leiding gegeven aan Climate KIC, de eerste knowledge and innovation community van de EU. Hij is voorzitter van de programmacommissie van de Nationale WetenschapsAgenda (NWA), voorzitter van de raad van toezicht van Nuffic, en lid van de raad van advies of toezicht van binnen- en buitenlandse musea en universiteiten.

 “Het centrale thema van de komende decennia is het leefbaar houden van onze wereld. Essentieel onderdeel daarvan is dat we duurzamer omgaan met onze grond- en afvalstoffen. In die context is Circular Plastics  NL een uniek programma waar industrie en wetenschap elkaar treffen in het leveren van een grote bijdrage op weg naar circulariteit. Ik vind het een voorrecht om daar een rol in te spelen”.

Dr. Esther van den Beuken is werkzaam als principal consultant bij TNO en heeft 20 jaar ervaring op het interface van publiek private innovatie en maatschappelijke thema’s. Esther heeft een brede ervaring met kunststoffen. Esther is nationaal en internationaal richtinggevend op het gebied Circulaire Kunststoffen door haar rol als Programmamanager voor de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE), deelname aan TransitieAgenda Kunststoffen en het Plastic PactNL. Binnen de EU is Esther richtinggevend als working group leader van de ECP4 Chemical Recycling, opzetten van H2020 projecten op gebied van kunststoffen, strategische projecten voor branche organisaties, en deelname aan Circular Plastic Alliance en Plastic Pact EU.

“Kunststoffen zijn waardevolle materialen. Het groeifonds Circulaire Plastics NL investeert in de noodzakelijke innovatie en opschaling van circulaire kunststoffen. Ik draag graag bij om deze uitdaging in Circulaire Plastics NL met de hele kunststofwaardeketen op te pakken voor het behalen van de doelstelling 50% circulaire kunststoffen en reductie van 1Mton CO2 in 2030 in combinatie met het grijpen van economische kansen”. 

Dr. ir. Just Jansz is actief als commissaris en onafhankelijk adviseur sinds 2011, na een loopbaan van 30 jaar bij Shell, Basell en LyondellBasell, waar hij President Technology Business was. Jansz heeft brede ervaring in de kunststofindustrie en in het commercialiseren van innovatieve technologie. Hij is commissaris geweest bij verschillende  beursgenoteerde bedrijven en scale-ups in de Verenigde Staten, Engeland en Italië en is momenteel onder meer commissaris bij Neste Oyj (Finland).

“Terugdringen van het gebruik van fossiele grondstoffen en effectief hergebruik van kunststof afval  zijn twee grote uitdagingen voor de chemie en voor de maakindustrie, maar dit biedt ook kansen voor innovatie. Ik wil er graag aan bijdragen dat we die kansen op het gebied van circulaire plastics in Nederland pakken.”

Dr. Maurits Boeije is secretaris van het Nationaal Platform Plastics Recycling en werkzaam bij de Topsector Chemie en NWO. Na zijn studie scheikunde in Nijmegen heeft hij zich breed ontwikkeld op het gebied van materialen. Zijn promotie heeft hij afgerond aan de TU Delft en heeft daarna een paar jaar bij een startup gewerkt. Op dit moment is hij coördinator van het NWO programma Elektrochemische Conversie en Materialen en programmamanager Advanced Materials bij de TKI Chemie. In het kader van Circular Plastics NL is hij secretaris van het bestuur en aanspreekpunt voor het veld.

 “Het is inspirerend om te zien dat zoveel verschillende partijen in dit programma samen willen werken voor een circulaire toekomst. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om deze uitdagingen nu aan te pakken zodat we een betere toekomst maken voor onze kinderen. Ik draag hier graag aan bij en wil private partijen, van de industrie tot startups samenbrengen met publieke partijen, van de overheid tot maatschappelijke organisaties.”

Een directeur wordt op dit moment geworven. Hier kunt u de vacature vinden.

 

Blijf op de hoogte
Volg Circular Plastics NL nu al via Linkedin en schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven. Er wordt gewerkt aan een website waarop alle informatie te vinden is. Deze komt binnenkort online.