Home > Nieuws > Nieuwsbericht
31-05-2022 Jan Willem Wieringa nieuwe voorzitter NRK PVT Kunststofverwerkers
Jan Willem Wieringa nieuwe voorzitter NRK PVT Kunststofverwerkers

Op 18 mei heeft Wietse Wissema (Alligator Plastics) de voorzittershamer van NRK PVT kunststofverwerkers overgedragen aan Jan Willem Wieringa (Desch Plantpak). De NRK PVT bedankt Wietse voor zijn jaren als voorzitter van de branchevereniging.

Beide heren zijn al enkele jaren lid van het bestuur van zowel NRK PVT als Federatie NRK,  maar Wietse kan die functies niet meer combineren met de werkzaamheden voor Alligator Plastics. Wietse blijft wel bestuurslid bij NRK PVT.

Jan Willem Wieringa zal dus NRK PVT vertegenwoordigen in het bestuur van de federatie NRK als voorzitter NRK PVT. Bij de overdracht heeft Jan Willem aangegeven NRK PVT nog beter zichtbaar te maken voor de leden.

Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Timo Osse (Plastica Thermoforming). Timo Osse was sinds 2008 bestuurslid was, waarvan vele jaren als penningmeester.