Home > Nieuws > Nieuwsbericht
20-01-2021 NRK volgt invoering avondklok op de voet
NRK volgt invoering avondklok op de voet

Om het coronavirus in te dammen, heeft het kabinet onlangs de lockdown verlengd tot in ieder geval 9 februari 2021. De Engelse mutatie is een grote dreiging voor onze maatschappij en ook voor de NRK lidbedrijven. Grote behoedzaamheid is geboden. In dat kader begrijpen we dat het kabinet met ingang van 23 of 24 januari voor Nederland een avondklok heeft afgekondigd. 

Op basis van de persconferentie en een Teamsoverleg met VNO-NCW en MKB Nederland hebben we de belangrijkste maatregelen en afspraken over de avondklok voor u op een rijtje gezet:

 • Afhankelijk van de behandeling door de Tweede Kamer gaat de avondklok in op zaterdag 23 januari of zondag 24 januari. De avondklok geldt dagelijks van 20.30 uur tot 04.30 uur en duurt in ieder geval tot en met de nacht van 9 op 10 februari 2021.
   
 • Essentiële winkels, zoals apotheken en benzinestations, blijven geopend tijdens de avondklok. De overige essentiële winkels sluiten om 20.15 uur.
   
 • Voor werk wordt een generieke uitzondering gemaakt: de avondklok geldt dan niet. De werkgever bepaalt zelf of een uitzondering op de avondklok voor een werknemer aan de orde is.
   
 • Medewerkers dienen twee formulieren bij zich te hebben als ze tijdens de avondklok naar buiten gaan:
  Een formulier voor alle burgers. Elke burger heeft dit bij zich in de uren van de avondklok. Het formulier geldt per dag en is voorzien van een dagtekening. Dus op iedere dag dat een burger naar buiten gaat, is een nieuw formulier nodig.
  Een formulier voor werknemers. Dit wordt verstrekt door de werkgever. Hierin staat dat de medewerker tijdens de avondklok buiten moet zijn in verband met werkzaamheden. Het formulier geldt voor een langere tijd (dus geen dagtekening), maar moet wel zo specifiek  mogelijk worden ingevuld (bijvoorbeeld ploegendienst van x tot x uur).
  nagekomen op 21 januari:
  Inmiddels zijn de diverse formulieren beschikbaar op onze pagina over het coronavirus. Klik hier en ga snel naar die pagina om de werkgeversverklaring (in Word en Pdf-formaat) te kunnen downloaden. 
   
 • Een werknemer die tijdens de avondklok voor het werk naar buiten gaat, dient dus beide formulieren bij zich te hebben. Het tonen van het formulier op de telefoon kan en mag wel in geval van handhaving. Er wordt nog uitgezocht of het mogelijk is dit formulier ook digitaal in te vullen. De handhaver kan een boete van € 95 opleggen als iemand zonder formulier/reden buiten is.
   
 • Voor zzp’er geldt dat zij hun eigen werkgever zijn. Zij dienen beide formulieren bij zich te hebben.
   
 • Donderdagochtend 21 januari worden de definitieve formulieren gepubliceerd via de website van de Rijksoverheid.nl. Wij plaatsen de formulieren op de website van de NRK en leden ontvangen dan een nieuwe NRK corona update met een link naar de betreffende informatie en de  formulieren. 


De informatie hieronder dateert van vóór de persconferentie:
NRK is sinds de start van de coronacrisis in maart vorig jaar voortdurend in contact met VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN om input te geven over wensen van de NRK-leden. We verzamelen alle informatie en geven die door aan de lidbedrijven (zie het dossier op NRK.nl). Sinds sprake is van een avondklok zijn we alert op de situatie. Een groot deel van de leden produceert 24/5 of 24/7 en wordt dus direct door een avondklok geraakt. 

Uniforme werkgeversverklaring
Onze voorlopige informatie is dat er bij de invoering van de avondklok een brede uitzondering wordt gemaakt voor werk. Het kabinet komt met een uniforme werkgeversverklaring die gebruikt kan worden voor alle medewerkers die tijdens de avondklok moeten reizen en werken. Die verklaring wordt beschikbaar gesteld via de bekende website van de overheid.  

De NRK houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Zodra er informatie is over de avondklok en een werkgeversverklaring of andere maatregelen beschikbaar zijn, zullen wij die per mail aan de NRK-leden toesturen. Die informatie wordt ook gedeeld via de website en LinkedIn.

 
Heeft u vragen? Wij staan voor u klaar!

Naam  

 E-mail en telefoonnummer  

 Erik de Ruijter  

 06 - 20 00 45 13  

 info@nrk.nl

 Margo de Kort   

 06 - 23 98 27 70  

 info@nrk.nl

 Martin van Dord  

 06 - 23 42 65 93  

 info@nrk.nl

 Rogier Goes 

 06 - 10 97 58 26 

 info@nrk.nl

 Alex van Gelderen  

 06 - 23 12 28 86   

 info@nrk.nl

 Kees van Oostenrijk 

 06 - 53 40 10 82

 info@nrk.nl

Zie voor de meest actuele maatregelen de informatie van de Rijksoverheid. Lees ook de achtergrondinformatie in de kamerbrief van 20 januari met het OMT-advies

Bronnen: Nederlandse aanpak en maatregelen coronavirus , Informatie aangescherpte lockdown , Informatie avondklok