Home > Nieuws > Nieuwsbericht
30-06-2017 Succesvol innoveren met kunststof en €25.000 subsidie?

Heeft u innovatie ideeën, wilt u uw innovatiekracht versterken en succesvol innoveren? Met €25.000 innovatie subsidie?

NRK is gestart met de voorbereiding voor een nieuw IPC-project voor MKB bedrijven in de kunststofketen. In dit project werken MKB-bedrijven aan de realisatie van hun innovatieplannen. Per deelnemer is een subsidie beschikbaar van maximaal € 25.000.

Deelnemen? Neem dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk 18 augustus 2017, contact op met innovatiecoach Martin van Dord, 06 234 265 93 of mail naar vandord@nrk.nl

Natural Plastics: boomanker van biodegradeerbaar materiaal. Solico: bodemplaat vliegtuig

Natural Plastics ontwikkelde in het IPC een boomanker van biodegradeerbaar materiaal (MKB innovatie top 100). Solico ontwikkelde met VRR een vrachtvloerplaat voor de luchtvaart die ruim 40% lichter is dan bestaande laadvloerenplaten.

NRK Innovatie Prestatie Contract 2017

In het NRK IPC project wordt onder leiding van NRK een groep gevormd van 10 tot 20 MKB-bedrijven uit de gehele rubber-, kunststof- en polymerenketen. Deze MKB bedrijven maken een innovatieplan met een of meer projecten, die leiden tot nieuwe producten, diensten en/of (productie-)processen.

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking is essentieel bij innovatie. De kern van het innovatieplan is dan ook een ketenproject waarin u samen met andere bedrijven uit de kunststofketen werkt aan de ontwikkeling van een nieuw product, proces of dienst. U kunt dus samen met uw klant(en) en/of toeleverancier(s) deelnemen. Voor elke partner is dan maximaal € 25.000 subsidie beschikbaar. Als er naast het ketenproject nog ruimte is, kunt u ook nog een individueel project in uw innovatieplan opnemen.

Innovatiethema’s

Het IPC is vraaggestuurd. U kunt zelf bepalen welk project u met uw ketenpartners uitvoert. U kunt een nieuw circulair product ontwikkelen. Onderzoeken of uw product kan worden gemaakt met biopolymeren. of van recyclaat. De mogelijkheden van 3D printing onderzoeken. Smart Industry thema’s zoals robotisering, block chain, big data, toepassen sensoren ….

Subsidie

Het subsidiepercentage is 35% van de totale projectkosten. De minimale projectkosten zijn € 30.000. Om voor de maximale subsidie van € 25.000 in aanmerking te komen zijn uw projectkosten minimaal € 71.500, waarvan ca. € 43.000 out-of-pocket kosten. Onder externe kosten vallen o.a. extern advies, testen, materialen en inkoop voor prototypes, modellen, etc. Uw interne loonkosten kunt u tegen een tarief van € 60 per uur opvoeren.

Laagdrempelig

NRK heeft al vele IPC projecten begeleid. De ervaringen van de IPC-deelnemers zijn positief: veel innovatie, stijging van de omzet, versterking van de innovatiekracht, nieuwe samenwerkingspartner. IPC is pragmatisch en geeft weinig administratieve lasten (bv geen accountantsverklaringen).

Rol NRK

De NRK treedt namens de deelnemers op als projectleider van het IPC. Tijdens het IPC ondersteunt NRK de deelnemende bedrijven bij de uitvoering van hun innovatieplannen, collectieve projecten, voortgangsrapportages, etc. NRK heeft hiervoor de beschikking over ervaren innovatieadviseurs.

Voorwaarden

Deelname aan NRK IPC3 staat open voor NRK MKB lid-bedrijven en ketenpartners uit de kunststofketen.

Planning

21-sep NRK indiening plan bij RVO
15-sep bedrijven indienen definitieve plan bij NRK
08-sep bedrijven uiterste datum indienen conceptplannen bjj NRK
21-25 aug prospects informatiebijeenkomst NRK IPC
18-aug prospects laatste dag aanmelding van prospects bij NRK

 

Actie

Als u deel wil nemen aan dit IPC of meer informatie wil, neem dan contact op met Martin van Dord via 06-23426593 of mail vandord@nrk.nl.


Disclaimer

Voor de IPC-regeling is in totaal ca 2,8 Mio subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 7 IPC’s worden gefinancierd. Bij overinschrijving zal via loting de beoordelingsvolgorde worden bepaald van de IPC’s die 21 september 2017 zijn ingediend.

Info IPC regeling

IPC is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken die wordt uitgevoerd door RVO. Meer info over de regeling vind u hier