Wachtwoord vergeten Account aanvragen

NRK PVT Kunststofverwerkers vertegenwoordigt de bedrijven in Nederland die thermoplasten, biopolymeren en thermoplastische composieten verwerken.

 

Er wordt samengewerkt met de NRK. NRK behartigt de industriebrede thema's. NRK PVT Kunststofverwerkers focust zich op (productie)techniek en innovatie in kunststof.

Lidmaatschap

Als lid van de NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK staat u sterk, en bent u voorbereid op een succesvolle toekomst. Sluit u ook aan bij NRK PVT Kunststofverwerkers en geniet van de voordelen van het lidmaatschap.

 

Informatie

 

 

 

 

NRK PVT Kunststofverwerkers

Doelgroep

De activiteiten van de NRK PVT Kunststofverwerkers zijn bestemd voor de kunststofverwerkers in Nederland. De aangesloten bedrijven verwerken thermoplasten door middel van spuitgieten, extruderen, thermovormen, blaasvormen en rotatiegieten.

Bestuur

De samenstelling van het NRK PVT Kunststofverwerkers-bestuur is een representatieve afspiegeling van de achterban.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie?
Bel 070-444 06 60 of vul uw gegeven in op dit formulier.
 

Activiteiten

1. Kennisoverdracht

Belangrijke activiteit binnen de NRK PVT Kunststofverwerkers is kennisoverdracht. Hiervoor worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd over onderwerpen die voor de kunststofverwerkers en hun werknemers van belang zijn. Hierbij wordt bij voorkeur samengewerkt met partners in het kunststofnetwerk, zoals: bijvoorbeeld het innovatienetwerk RKI, DPI Value Centre, KvK, Universiteiten en hogescholen. Daarnaast worden hierbij ketenpartners uitgenodigd voor het leggen van nieuwe businesscontacten.

Naast kennisoverdracht zet de NRK PVT Kunststofverwerkers zich in voor kennisontwikkeling, door het initiëren, opzetten en deelnemen aan onderzoeksprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de Europese onderzoeksprojecten Hipermoulding (matrijzenmakers en spuitgieters) en T-ForM (thermovormers) die onder leiding stonden van NRK PVT Kunststofverwerkers en innovatieprojecten rond thema;s a;s, de inzet van recylaat, biopolymeren, ontwikkeling biokleurstoffen, integratie van PV zonnecellen, onderzoek thermoplastische composieten.

2. Netwerken

De NRK PVT Kunststofverwerkers biedt aangesloten bedrijven ruimschoots de gelegenheid om contacten te leggen. Verwerkers van kunststof bestrijken verschillende technologieën, zoals: spuitgieten, thermovormen, extrusie, blaasextrusie, zodat de clusteraanpak van de NRK PVT Kunststofverwerkers gericht netwerken mogelijk maakt. Voor de diverse technologieën worden doelgerichte activiteiten georganiseerd. Een andere insteek is de jaarlijkse bijeenkomst voor directeuren, die een goede mogelijkheid biedt tot netwerken met mededirecteuren.
 

3. Praktische ondersteuning

Door de gezamenlijke kracht realiseert NRK PVT Kunststofverwerkers zaken die bedrijven individueel niet tot stand kunnen brengen. Ledenbedrijven staan er dan ook niet alleen voor, want de NRK PVT Kunststofverwerkers biedt bedrijven praktische ondersteuning, zoals:

  • Leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden (in meerdere talen)
  • Arbocatalogus Thermoplasten, sinds januari 2011 leidraad voor de Arbeidsinspectie (te benaderen via www.pvt.nl)
  • Helpdesk voor REACH / stoffen, arbo en milieu.

4. Belangenbehartiging

De NRK PVT Kunststofverwerkers opereert als autonome vereniging binnen de NRK, koepelorganisatie voor de rubber- en kunststofindustrie. De NRK PVT Kunststofverwerkers houdt de vinger aan de pols en maakt zich sterk voor de thermoplastverwerkers bij industrie brede activiteiten.

 


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@pvt.nl


Innovatienetwerk RKI

 
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© PVT 2019