Home > Nieuws > Nieuwsbericht
25-11-2020 NRK 75 jaar: Blijven werken aan duurzaamheid faciliteren en versnellen
NRK 75 jaar: Blijven werken aan duurzaamheid faciliteren en versnellen

Op 21 november 2020 bestond de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie precies 75 jaar. De federatie geeft hieraan op de website ruchtbaarheid met een historische canon, die door de leden kan worden aangevuld. Het 75-jarig bestaan is tevens een goed moment voor een blik op de toekomst, vinden voorzitters Hans Tanger en Kees van Oostenrijk die momenteel ook de directie van de vereniging vormen: "Circulair en CO2-neutraal werken zijn de belangrijkste uitdagingen naast het behoud van continuïteit in de huidige onzekere tijd. We gaan er van uit, dat de corona-golf voorbij gaat, en de duurzaamheidsgolf ons naar de toekomst brengt."

“De komende vijftig jaar zullen we nog veel meer rubber en kunststof nodig hebben dan in de afgelopen vijfenzeventig jaar”, zegt Kees van Oostenrijk. “Tegelijkertijd zien we de aandacht voor het thema duurzaamheid toenemen. Dat vraagt om een sterk holistische benadering, waarbij naar de gehele kringloop en nut en noodzaak van alternatieve materialen wordt gekeken. Dus niet alleen rubber of kunststof onderbelichten en be- of veroordelen, maar ook veel meer weten van alternatieve materialen of grondstoffen!” Hans Tanger: “Als we kijken naar de toekomst, zijn circulair en CO2-neutraal werken de belangrijkste uitdagingen naar verduurzaming. Alleen door duurzaam te werken, kan de industrie gezond en winstgevend blijven.”

Start in bevrijdingsjaar 1945
De geschiedenis van de NRK gaat terug tot 1945, het jaar van de bevrijding. De Tweede Wereldoorlog heeft de ontwikkeling van rubber en kunststof producten op veel fronten in een stroomversnelling gebracht, maar heeft ook geleid tot een schaarste aan grondstoffen. Vanuit de wens om deze eerlijk te verdelen, wordt de Nederlandse Vereniging ter Behartiging der Belangen van Kunstharspoeder-verwerkende Industrieën (NVKI) opgericht, later omgedoopt tot (NVFK). Hiervoor komen op 21 november 1945 in Utrecht zeven bedrijven bijeen. Naast de grondstoffenkwestie gaat de vereniging zich bezighouden met belangrijke thema’s als samenwerking, innovatie en onderwijs. In 1985 wordt de naam NVFK veranderd in Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK).

Milieu, energie en MVO
Vanaf 1998 werkt de Nederlandse Federatie van Kunststoffen samen met de vereniging Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten (NVR) en is de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) ontstaan. Sinds de jaren negentig - met als mijlpaal het ledenbesluit tot maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2000 - wordt veel aandacht besteed aan duurzame innovatie, recycling, veilige inzet en substitutie van gevaarlijke stoffen, energiebesparing en milieuzorg. In 2017 wordt het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ door de NRK en andere partijen uitgewerkt in de Transitieagenda Kunststoffen. Met de circulaire economie als belangrijke stip op de horizon en het tussentijdse doel van de helft circulair op middellange termijn (2030), is duidelijk dat de toekomst van rubber en kunststof producten vooral samenhangt met het omvormen van de waardeketen tot een waardecirkel. Dat betekent dat de grondstoffen binnen de kringloop blijven, waardoor de milieudruk tot een minimum wordt beperkt.


Kornelis uit Steenwijk, lid van de NRK, richtte zich oorspronkelijk op het maken van bakelieten componenten. Het bedrijf groeide met de tijd mee en biedt producten van dezelfde hoge kwaliteit als vroeger, nu gebruikmakend van moderne kunststoffen.

Historische canon
Gelet op de aangescherpte coronamaatregelen viert de NRK haar jubileum niet groots. Wel wordt aan het jubileum passende aandacht gegeven met een historische canon van de rubber- en kunststofindustrie. Via www.nrk.nl kunnen leden en relaties deze aanvullen door hun ideeën op te geven. Tot 21 november 2021 zal de NRK de beste ideeën aan de canon toevoegen.

Rethink Awards Duurzaamheid
Om de leden tevens te betrekken bij het thema duurzaamheid, nodigt de NRK hen uit om mee te dingen naar de Rethink Awards Duurzaamheid 2021. Deelname staat open voor alle lidbedrijven van de NRK en PlasticsEurope Nederland. Inzenden kan tot vrijdag 2 april 2021 via https://bit.ly/rethinkawards2021. De producten worden zo mogelijk fysiek getoond op de Yksi Expo te Eindhoven.