Wachtwoord vergeten Account aanvragen

NRK PVT Kunststofverwerkers vertegenwoordigt de bedrijven in Nederland die thermoplasten, biopolymeren en thermoplastische composieten verwerken.

 

Er wordt samengewerkt met de NRK. NRK behartigt de industriebrede thema's. NRK PVT Kunststofverwerkers focust zich op (productie)techniek en innovatie in kunststof.

Lidmaatschap

Als lid van de NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK staat u sterk, en bent u voorbereid op een succesvolle toekomst. Sluit u ook aan bij NRK PVT Kunststofverwerkers en geniet van de voordelen van het lidmaatschap.

 

Informatie

 

 

 

 

Contributie


1       Gewone leden

Gewone leden van de PVT zijn automatisch aangesloten bij de NRK. De verrekening van de NRK contributie gaat in principe via de branchevereniging.

Contributieregeling PVT

Contributiegrondslag          productie       100% omzet in kunststof in Nederland +

                                       handel             25% omzet in kunststof in Nederland

Tarief PVT                        €         450      per miljoen omzet

Minimumcontributie          €         545     

Maximumcontributie         €      2.000

Contributieregeling NRK

Contributiegrondslag          productie       100% omzet in kunststof in Nederland +

                                                handel             25% omzet in kunststof in Nederland

Tarief NRK                             €         255      per miljoen omzet

Minimumcontributie          €         255    

Maximumcontributie          €    12.750


2       Buitengewone leden

Buitengewone leden PVT

Het bestuur van de PVT bepaalt de contributie voor buitengewone leden.

De PVT kent momenteel twee soorten buitengewone leden: kennisinstellingen en compoundeurs. De PVT contributie voor kennisinstellingen is vastgesteld op € 795,- die voor compoundeurs op € 1500,-. Buitengewone PVT leden zijn niet automatisch lid van NRK.

Buitengewone leden die gebruik willen maken van de dienstverlening en bijeenkomsten van de NRK, kunnen gebruik maken van de NRK regeling voor buitengewone leden.

Buitengewone leden NRK

Het bestuur van de NRK bepaalt de contributie voor buitengewone leden.

De contributie voor “standaard”’ buitengewone leden is € 255 bij een personeelsbestand tot 10 FTE, Bij 10 FTE of meer bedraagt de contributie € 510


3       Concernregeling

Zowel de PVT als de NRK kennen een concernregeling. Bedrijven die gebruik willen maken van de concernregeling kunnen een verzoek indienen bij het bestuur van de PVT en NRK.

Concernregeling PVT

Een concern waarvan meerdere bedrijven lid zijn van de PVT en die een beroep doen op de concernregeling betalen voor elk extra lidbedrijf maximaal € 1.000. Het bedrijf met de hoogste contributiebijdrage geldt als moederbedrijf.

Concernregeling NRK

Een concern waarvan meerdere bedrijven lid zijn van de NRK en die een beroep doen op de concernregeling betalen bij n bedrijven maximaal € 12.750,- + (n-1)* € 255,-. Het bedrijf met de hoogste contributiebijdrage geldt als moederbedrijf.

Contributiegrondslag

De "omzet" van een lid onderneming wordt volgens de volgende criteria vastgesteld:

1.         Omzetbegrip NRK:

a.      Onder productie wordt verstaan de omzet verkregen uit de verkoop van in Nederland door het lid vervaardigde en/of bewerkte rubber- en kunststofproducten, -grondstoffen, -additieven en -halffabricaten.

b.      Onder handel wordt verstaan de omzet verkregen uit de verkoop in Nederland van door derden vervaardigde kunststof en rubberproducten, -grondstoffen, -additieven en -halffabricaten. In de recyclingbranche wordt bij transito (= doorlevering zonder verdere bewerking of dienstverlening) alleen de gerealiseerde commissie meegeteld.

2.         Indien tevens sprake is van het vervaardigen van samengestelde (eind)producten dan geldt in dit geval als omzet de omzetwaarde van de rubber- en kunststofcomponenten.

             Ver(be)werkende bedrijven mogen voor de opgave van het omzetbedrag aftrekken de omzet van montagewerk, alsmede de omzetwaarde van ingekochte componenten/constructies, zoals staalconstructies en elektromechanische onderdelen.

3.         Indien van een lid onderneming of concern geen omzetopgave wordt ontvangen, zal als jaaromzet voor dat lid gelden de laatst bekende jaarlijkse omzet plus een verhoging van 10% voor ieder jaar dat geen opgave is ontvangen.

 


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@pvt.nl


Innovatienetwerk RKI

 
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© PVT 2019