Geen gegevens gevonden
Home > Agenda > Bijeenkomst
01-11-2023 TU Delft: Circular Product Design Assessment (online cursus)

Circulair productontwerp helpt ontwerp-professionals om de langetermijn-duurzaamheidsprestaties van hun producten te verbeteren. Het belangrijkste principe van deze aanpak is 'afval vermijden': je product inpassen in een circulaire economie waarin de waarde van je product, de componenten en materialen ervan behouden blijven en niet verspild worden.

Hoe kun je bepalen of jouw product "circulair" is? En hoe kun je het potentieel van verschillende circulaire strategieën zoals hergebruik, reparatie, remanufacturering en recycling voor jouw product beoordelen?

Circulair productontwerp helpt ontwerpprofessionals zoals productarchitecten en industriële ontwerpingenieurs om hun producten circulairder te maken. Door te leren hoe je bestaande methoden en tools moet gebruiken, kun je de circulariteit van jouw product beoordelen en de juiste beslissingen nemen, variërend van kleine aanpassingen tot volledige herontwerpen. Deze cursus behandelt opkomende normen voor circulariteit (zoals prEN45554) en is waardevol voor zowel degenen die werken aan het verbeteren van bestaande producten als degenen die nieuwe producten creëren.

Twee tools
Om circulaire ontwerpstrategieën effectief te implementeren, leer je twee praktische tools te gebruiken om de circulariteit van producten te beoordelen:

HotSpot Mapping (HSM) - met deze tool analyseer je de opbouw van jouw product door het demonteren van een product naar keuze, en het in kaart brengen van de belangrijkste eigenschappen van alle componenten, zoals materiaal, gewicht, demontagegemak, kans op breken, en meer. Je zult kritieke punten in de opbouw van jouw product identificeren die verband houden met belangrijke circulariteitsmetrieken.

Circularity Calculator (CC) - met deze tool kwantificeer je belangrijke circulariteitsmetrieken en ontwikkel je circulaire scenario's op basis van de gegevens die je hebt in de vroege stadia van productontwikkeling. Deze metrieken omvatten resource-circulariteit en potentieel waardebehoud voor verschillende circulaire scenario's. Deze tool is al gebruikt bij diverse bedrijven, van kleine en middelgrote ondernemingen tot internationale merken.

Door het gebruik van deze twee tools verkrijg je onderbouwde criteria en feiten om te beslissen welke veelbelovende circulaire ontwerpstrategieën het meest geschikt zijn voor jouw specifieke context. De tools zullen ook wijzen op de meest significante bijdragers aan de effectieve implementatie van circulaire strategieën.

Dit is een zeer praktische cursus. Als deelnemer werk je met een werkend voorbeeld (een blender) om je door alle programma-onderdelen te helpen. Je past wat je leert ook direct toe op je eigen product. Je wordt gevraagd om het te demonteren en de circulariteit ervan te evalueren met behulp van de geleerde methoden.

Wat komt er aan bod tijdens de cursus?

  • HotSpot Mapping (HSM) gebruiken om de productcomponenten te identificeren die circulariteit beïnvloeden
  • HSM gebruiken om verbeteringen in productopbouw te ondersteunen die geschikt zijn voor verschillende circulaire strategieën
  • Stromen van hulpbronnen analyseren en een "circulariteitsinstinct" ontwikkelen op component- en productniveau met behulp van de Circularity Calculator (CC).
  • Het potentiële circulariteits- en waardebehoud van verschillende strategieën beoordelen en kwantificeren met behulp van CC
  • Leren hoe je resultaten van circulaire beoordelingen en actiepunten om de circulariteitsgraad van het product te verbeteren, documenteert en bespreekt

Lees hier meer

Programma

In totaal duurt de cursus zes weken (bij 4-6 uur studie per week)

De cursus bevat twee webinars. Voor deelnemers die er niet direct kunnen deelnemen aan een webinar,  wordt er een opname gemaakt. In deze najaarscursus vinden de webinars plaats op:

Woensdag 1 november 2023, 16.00 uur - Kick-off webinar met de instructeurs
Woensdag 13 december 2023, 16.00 uur - slotwebinar met de instructeurs