Wachtwoord vergeten Account aanvragen

 • Nieuws
  lees hier

  het nieuws van de NRK PVT Kunststofverwerkers


  Lees verder
 • Leden
  van de
  NRK PVT Kunststofverwerkers
  Lees verder
 • Activiteiten

  NRK PVT Kunststofverwerkers


  Lees verder

NRK PVT Kunststofverwerkers vertegenwoordigt de bedrijven in Nederland die thermoplasten, biopolymeren en thermoplastische composieten verwerken.

 

Er wordt samengewerkt met de NRK. NRK behartigt de industriebrede thema's. NRK PVT Kunststofverwerkers focust zich op (productie)techniek en innovatie in kunststof.

Lidmaatschap

Als lid van de NRK PVT Kunststofverwerkers en NRK staat u sterk, en bent u voorbereid op een succesvolle toekomst. Sluit u ook aan bij NRK PVT Kunststofverwerkers en geniet van de voordelen van het lidmaatschap.

 

Informatie

 

Agenda

 

 

 

NRK PVT Kunststofverwerkers

Branchevereniging voor kunststofverwerkers


 


Flashmeeting 1 | WBSO en innovatiebox | Plastica Thermoforming

Op 28 november vond de eerste PVT Flashmeeting plaats bij Plastica Thermoforming. WBSO en de innovatiebox was het thema van dit nieuwe type bijeenkomst, waarin een kleine groep leden in een korte meeting ervaringen uitwisselt over het thema van de dag. Bij deze eerste meeting waren 8 leden aanwezig.

Om 16.00 uur werd gestart met een rondleiding door de fabriek van Plastica Thermovorming. Vervolgens vertelde Timo Osse over zijn ervaringen met deze regelingen en gaf WBSO-specialist Rob van Oijen een korte uitleg over de regeling. Al snel ontstond er een levendige discussie waarin de opbrengsten, voor- & nadelen, do's & dont's en tricks & tips uitvoerig werden besproken en ervaringen werden uitgewisseld. De meeting werd afgesloten met een broodtafel, waarna iedereen om 19.00 uur filevrij naar huis kon.

De belangrijkste conclusies waren:

 • WBSO en innovatiebox leveren bedrijven meer op dan het kost (ca 30% lagere kosten voor de innovatie-uren.
 • PVT-bedrijven innoveren veel meer dan ze denken!
 • Maak gebruik van een adviseur(!) die elk half jaar langskomt om te sparren. Dat levert altijd nieuwe innovatieprojecten op (projecten die je toch al doet) en tips op voor andere subsidiemogelijkheden die geld opleveren, zoals bijvoorbeeld investeringsaftrek voor energiezuinige apparatuur.
 • Begin! Begin klein en besteed  aandacht aan de wijze waarop je de innovatieprojecten verwerkt in je ERP-systeem of administratie en integreert in je bedrijfsvoering.

De aanwezige leden waren zeer positief over deze nieuwe vorm voor kennisuitwisseling. Door het tijdstip en de duur is het goed in te plannen. Door de kleine groepen is het contact intensiever, wordt er veel dieper op het onderwerp ingegaan en komen ook alle aspecten aan de orde. Ook die aspecten die in een grotere groep niet eenvoudig worden gedeeld, zoals het omgaan met weerstand bij je personeel. Daarnaast vinden alle PVT-ers het leuk om een kijkje te nemen bij een collega!

Links: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso of neem contact op met vandord@nrk.nl/06 23 42 65 93.

Nieuwe Flashmeetings

Binnenkort zullen er weer enkele nieuwe flashmeetings worden aangekondigt: Calamiteiten en onderhandelen over leveringsvoorwaarden. Heeft u een idee voor een flashmeeting? Mail: info@pvt.nl.


 


PVT PLUS VOUCHERS

 

De PVT PLUS VOUCHER van € 1.000 kan door leden van NRK PVT Kunststofverwerkers worden ingezet voor de scholing van personeel of voor het opzetten van een innovatieproject met andere PVT-leden. meer


Terugblik inspirerende Directeurenbijeenkomst PVT

Op 16 juni organiseerde NRK PVT Kunststofverwerkers samen met NRK Verpakkingen de jaarlijkse Directeurenbijeenkomst. Een uitgelezen moment om op Landgoed Groot Warnsborn in Arnhem onder het genot van een prima verzorgd diner te netwerken en te luisteren naar twee inspirerende presentaties over onderwerpen die DGA's in het mkb direct raken. lees meer


25 mei 2016 ALV NRK PVT Kunststofverwerkers bij Fujifilm Open Innovation Hub

Op 25 mei was weer de jaarlijkse ledenvergadering van NRK PVT Kunststofverwerkers. Dit keer werd de vergadering gehouden in het Open Innovation Hub van FujiFilm in Tilburg.

Tijdens de vergadering, waar 18 leden aanwezig waren, is het bestuursverslag over 2015 en de financiële rapportage doorgenomen. Daarnaast werd de statutenwijziging in verband met de naamswijziging en het instellen van een kascommissie goedgekeurd. Vervolgens zijn de plannen voor de toekomst besproken.


Flashbijeenkomsten.

De komende periode zullen er rond specifieke onderwerpen flashbijeenkomsten worden georganiseerd. Dit zijn korte meetings in de randen van de dag, waarbij met een kleine groep van ca. 10 leden een specifiek onderwerp wordt behandeld. Ze worden gehouden bij een PVT lid en er zal een korte rondleiding door het bedrijf aan gekoppeld worden. Onderwerpen die zijn genoemd zijn:

 • Brand in het bedrijf! Hoe ben ik zo snel mogelijk weer aan de slag.
 • Tijdelijke vervanging van de DGA. Ervaringen van directeuren.
 • Hoe om te gaan met de leveringsvoorwaarden als de leveringsvoorwaarden van je bedrijf en je klant ver uit elkaar liggen?

Wil jezelf een onderwerp behandelen? Mail naar info@pvt.nl


Nieuws

PVT nieuwsberichten

Alle nieuwsberichten
 

Algemeen branchenieuws en Perberichten


Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Tel: 070-444 06 60
Fax: 070-444 06 61
E-mail: info@pvt.nl


Innovatienetwerk RKI

 
 

Thermoplasten Industrie

 
 

© PVT 2017